CẢNH BÁO RỦI RO

 • Giao dịch ký quỹ nhiều khả năng sẽ mang lại rủi ro cao cho bạn. Hơn nữa, bạn có thể sẽ mất nhiều hơn số tiền gửi ban đầu của mình. Đó là lí do tại sao chúng tôi rất cần bạn xem cảnh báo rủi ro trước khi chúng tôi mở tài khoản cho bạn.
 • Forex, CFDs tại ASX Markets chúng tôi là tất cả các sản phẩm giao dịch ký quỹ. Vì chúng vốn đã mang một mức độ rủi ro cao so với các khoản đầu tư khác, do đó bạn có thể sẽ nhanh chóng mất nhiều hơn khoản đầu tư ban đầu của mình. Bạn cần chú trọng kỹ ở khoản này!
 • Giao dịch cận biên/ giao dịch ký quỹ là các giao dịch trên biến động giá của sản phẩm. Chốt giao dịch dựa trên giá mở cửa và giá đóng cửa. Đồng tiền sử dụng trong các giao dịch có thể không phải đồng tiền cơ sở của bạn và do đó, khoản lãi hoặc lỗ của bạn có thể chịu ảnh hưởng từ biến động ngoại hối.
 • Bạn không nên giao dịch bất kỳ sản phẩm cận biên nào trừ khi bạn hiểu đầy đủ tất cả các rủi ro liên quan đến việc đó và bạn có đủ nguồn lực sẵn có cho mình trong trường hợp đó, tuy nhiên bạn không thể nghĩ rằng có sự biến động bất lợi về giá của đối tượng mà bạn có thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đối với các khoản thanh toán ký quỹ và thua lỗ.
 • Giao dịch ký quỹ là giao dịch sử dụng đòn bẩy có nghĩa là bạn có thể đặt một giao dịch lớn bằng cách chỉ đưa một số tiền nhỏ làm ký quỹ. Nếu giá di chuyển có lợi cho bạn, bạn có thể tăng lợi nhuận rất nhiều. Tuy nhiên, ngay cả một chuyển động nhỏ trong biến động giá có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể và bạn có thể được yêu cầu ký quỹ ký quỹ bổ sung với mức độ thường xuyên để giữ cho các giao dịch này mở. Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc này và cho bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra nếu vị trí của bạn bị đóng. Các khoản lỗ tiềm năng hoặc lợi nhuận đối với các sản phẩm được giao dịch ký quỹ là hoặc không giới hạn và điều này luôn được bạn xem xét khi đưa ra quyết định giao dịch.
 • Không phải tất cả các giao dịch có thể được mở hoặc đóng 24 giờ một ngày. Nhiều giao dịch có thời gian mở nghiêm ngặt và thời gian đóng có thể dao động. Thông tin được đăng trên Bảng thông tin thị trường (MIS) của chúng tôi có sẵn trực tuyến. Chúng tôi nỗ lực để cập nhật và chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với tính chính xác của thông tin. Ví dụ: ngày nghỉ lễ quốc gia và thay đổi giờ mùa hè sẽ ảnh hưởng đến thời gian bạn có thể giao dịch. Ngoài ra, một thị trường có thể nghỉ vì nhiều lý do và trong thời gian này, bạn thường không thể giao dịch.
 • Bạn đang đặt giao dịch trên giá của chúng tôi chứ không phải trên các sàn giao dịch. Tùy thuộc vào thị trường, giá của chúng tôi thường sẽ dựa trên giá của sàn giao dịch nhưng có thể dao động so với giá cơ bản do nhiều lý do. Tất cả các giao dịch mở chỉ có thể được đóng và thực hiện với chúng tôi.
 • Nếu bạn nghi ngờ về bất kỳ khía cạnh nào của rủi ro liên quan đến FX, CFD thì chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp hoặc tư vấn độc lập từ các chuyên gia trước khi tiếp tục.

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

 • 01

  BẮT ĐẦU ĐĂNG KÝ

  ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG

 • 02

  NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

  NẠP TIỀN NGAY

 • 03

  BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

  GIAO DỊCH NHANH CHÓNG

 • CẶP TİỀN TỆ

 • CHỈ SỐ

 • HÀNG HOÁ

 • CFD CỔ PHIẾU

 • TIỀN MÃ HÓA